دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “License key is disabled” در انتظار بررسی شماست
https://klach.ir/license-key-is-disabled-893/

نویسنده: xxmxcckemu (IP address: 23.137.250.34, 23.137.250.34)
ایمیل: dannacolman@aol.com
نشانی:
دیدگاه:
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

بپذیرید: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=approve&c=526#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=526#wpbody-content
جفنگ کن: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=526#wpbody-content
هم‌اکنون 2 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://klach.ir/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content