دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “License key is disabled” در انتظار بررسی شماست

License key is disabled

نویسنده: qlzpugeirg (IP address: 185.220.101.70, tor-exit-70.cccs.de)
ایمیل: redirect-f3173c4ad07f8094e0ff5f12c6725718@webmark.eting.org
نشانی:
دیدگاه:
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

بپذیرید: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=approve&c=533#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=533#wpbody-content
جفنگ کن: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=533#wpbody-content
هم‌اکنون 9 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://klach.ir/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content