دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “License key is disabled” در انتظار بررسی شماست
https://klach.ir/license-key-is-disabled-982/

نویسنده: ildwbsnecr (IP address: 5.42.66.6, 5.42.66.6)
ایمیل: jck@pannier.com
نشانی:
دیدگاه:
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

بپذیرید: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=approve&c=528#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=528#wpbody-content
جفنگ کن: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=528#wpbody-content
هم‌اکنون 4 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://klach.ir/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content