دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “License key is disabled” در انتظار بررسی شماست

License key is disabled

نویسنده: huxkgyypio (IP address: 185.181.61.18, tor-exit.theelliptccurve.com)
ایمیل: redirect-f8e2081ab47c5dbd3b89560a38144acb@webmark.eting.org
نشانی:
دیدگاه:
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

بپذیرید: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=approve&c=531#wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=531#wpbody-content
جفنگ کن: https://klach.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=531#wpbody-content
هم‌اکنون 7 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://klach.ir/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated#wpbody-content